دانلود آهنگ ناله عشق است و آتش میزند غلام کویتی پور

دوشنبه - 14 نوامبر 2022
دانلود آهنگ ناله عشق است و آتش میزند غلام کویتی پور

هم اکنون از امید موزیک♪ دانلود اهنگ ناله عشق است و آتش میزند با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت ♮

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | NALH ASHGH AST V ATSH MYZND With Text And 2 Quality 320 And 128 On omdmusic.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♮❤

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♮❤

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♮❤

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♮❤

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♮❤

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♮❤

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♮❤

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♮❤

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♮❤

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♮❤

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♮❤

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♮❤

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♮❤

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست ♮❤

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♮❤

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♮❤

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♮❤

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♮❤

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♮❤

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♮❤

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♮❤

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♮❤

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♮❤

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♮❤

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♮❤

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♮❤

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

♮❤

♮❤

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♮❤

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♮❤

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♮❤

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♮❤

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♮❤

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♮❤

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♮❤

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♮❤

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♮❤

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♮❤

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♮❤

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♮❤

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♮❤

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست ♮❤

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♮❤

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♮❤

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♮❤

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♮❤

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♮❤

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♮❤

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♮❤

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♮❤

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♮❤

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♮❤

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♮❤

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♮❤

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♮❤

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♮❤

ناله عشق است و آتش میزند

♮❤

♮❤

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند